Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výchova a vzdelávanie

ŽIVOTNÝ ŠTÝL = životné prostredie

Environmentálna výchova je nielen vzdelávanie a výchova v školskom prostredí, ale aj sprostredkovanie informácií čo najširšej verejnosti od útleho veku až po najstaršiu generáciu a formovanie kladného postoja k svojmu okoliu, k svojej planéte. V širšom slove zmyslu to znamená preventívny nástroj v ochrane prírody a životného prostredia. Realizuje sa tak, aby viedla k mysleniu a správaniu, ktoré je v súlade s príncípmi udržateľného rozvoja, k vedomej zodpovednosti za udržanie kvality životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek a samozrejme k životu vo všetkých jeho formách.

“Zelená” výchova a vzdelávanie by mala byť na školách v každom jednom predmete, pretože je to tak rozsiahla a so všetkým súvisiaca téma, že je až nemožné ju vyčleňovať. Environmentálna výchova a vzdelávanie nemôže byť samostatný predmet, to je predsa životný štýl, ktorým treba žiť doma, nielen v školách.

A pokiaľ hľadáte pomoc, podporu či inšpiráciu, navštívte enviro portal EWOBOX.SK, kde nájdete mnoho užitočných rád, článkov či organizácií vo vašom okolí, ktoré realizujú rôzne zaujímavé aktivity pre malých aj veľkých.

zem

Ekomapa TSK: Zelene-skoly

Ekomapa TSK: Organizácie environmentálnej výchovy a vzdelávania

Ekomapa TSK: Organizácie EVVO

Ewobox

Poslaním EWOBOXU je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety prostredníctvom internetového portálu – boxu.

Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú.

EWOBOX to sú študenti, učitelia, koordinátori, odborná a laická verejnosť naprieč rezortmi a organizáciami. Ľudia venujúci sa environmentálnej výchove, vnímajúci dôležitosť vzájomnej spolupráce a zdieľania informácií na tomto poli. 

https://daphne.sk/programy-pre-skoly/

DAPHNE

Inštitút aplikovanej ekológie

Je organizácia zameraná na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. 

Ekomapa TSK Lesné škôly

Stav životného prostredia Európy 2020: aby sme mohli čeliť výzvam v oblasti zmeny klímy, zvrátiť degradáciu a zabezpečiť budúcu prosperitu, treba urýchlene zmeniť smerovanie

stav-zivotneho-prostredia-europy-2020

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK