Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zelené školy

Zelená Škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe. Koordinátorom projektu je Živica. https://zivica.sk/

Zelená škola je medzinárodný certifikačný výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Ekomapa TSK - Zelené školy TSK zoznam bodov

Pravidlá programu Zelená škola nájdete tu:

Pravidlá zelenej školy

Zelená škola

Environmentálna výchova  - vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti

Hra- spoznajme zelenu skolu

Čo je zelená škola

V programe Zelená škola sa vo vzdelávacích aktivitách sústreďujú najmä na metodickú podporu a rozvoj učiteľov, pretože tí denne pracujú s deťmi, žiakmi, študentami a okrem výučby ich aj hodnotovo formujú. V prípade, že sa zapojíte do programu Zelená škola, poskytnú vám rôzne formy metodickej podpory a vzdelávania.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK