Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpady

PROBLÉM ALEBO ZDROJ?

Zero waste

Odpadom väčšinou nazývame niečo, čo pokladáme za nechcené, nepotrebné a chceme to odstrániť.

Ale práve to, čo je pre nás nepotrebné a nechcené, môže byť pre niekoho hodnotným zdrojom.

Odpad totiž nepredstavuje len environmentálny problém, ale aj hospodársku stratu.

V Európe vyprodukujeme priemerne 481 kg komunálneho odpadu na 1 osobu za rok. Podiel recyklácie a kompostovania rastie a odvezené množstvá na skládky sa znižujú.

Triedenie odpadu

Môžeme zmeniť spôsob výroby a spotreby, čo bude mať za následok minimalizovanie vyprodukovaného odpadu.

S odpadom sa ľudstvo stretávalo odjakživa. V dobách lovcov to boli napríklad kosti z ulovených zvierat. A príroda sa s tým vysporiadala. Postupom času a s vývojom ľudskej spoločnosti rastie aj množstvo odpadu. Vo veľkom sa začali používať plasty. V súčasnej konzumnej spoločnosti kupujeme aj to, čo nepotrebujeme a čo nepotrebujeme, to skôr či neskôr vyhodíme.

Vzťah medzi človekom a odpadom končí odhodením nepotrebnej veci do zbernej nádoby na odpad.

A toto by sme mohli zmeniť. Pozrieť sa aj ďalej a neukončiť náš vzťah s odpadom pri smetnej nádobe.

Zaujímať sa, čo sa s ním deje a začať rozmýšlať aj nad tým, ako predísť vytváraniu takého množstva odpadu.

zberný dvor

A o tom je táto sekcia. Veríme, že vám budeme inšpiráciou a možno sa jedného dňa zmestíte s objemom vášho vyprodukovaného a vyhodeného odpadu za rok do jedného zaváraninového pohára.

Kompost

https://daphne.sk/programy-pre-skoly/

DAPHNE

Inštitút aplikovanej ekológie

Je organizácia zameraná na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. 

Ekomapa TSK: Zberne dvory

Ekomapa TSK: Zberne miest

Ekomapa TSK: Verejne kompostarne

Ekomapa TSK:Zberne suroviny

Ekomapa TSK: Zberne kontajnery

Užitočné informácie poskytuje spoločnosť Envi-pak: Envipak

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK