Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpady

PROBLÉM ALEBO ZDROJ?

Zero waste

Odpadom väčšinou nazývame niečo, čo pokladáme za nechcené, nepotrebné a chceme to odstrániť.

Ale práve to, čo je pre nás nepotrebné a nechcené, môže byť pre niekoho hodnotným zdrojom.

Odpad totiž nepredstavuje len environmentálny problém, ale aj hospodársku stratu.

V Európe vyprodukujeme priemerne 481 kg komunálneho odpadu na 1 osobu za rok. Podiel recyklácie a kompostovania rastie a odvezené množstvá na skládky sa znižujú.

Triedenie odpadu

Môžeme zmeniť spôsob výroby a spotreby, čo bude mať za následok minimalizovanie vyprodukovaného odpadu.

S odpadom sa ľudstvo stretávalo odjakživa. V dobách lovcov to boli napríklad kosti z ulovených zvierat. A príroda sa s tým vysporiadala. Postupom času a s vývojom ľudskej spoločnosti rastie aj množstvo odpadu. Vo veľkom sa začali používať plasty. V súčasnej konzumnej spoločnosti kupujeme aj to, čo nepotrebujeme a čo nepotrebujeme, to skôr či neskôr vyhodíme.

Vzťah medzi človekom a odpadom končí odhodením nepotrebnej veci do zbernej nádoby na odpad.

A toto by sme mohli zmeniť. Pozrieť sa aj ďalej a neukončiť náš vzťah s odpadom pri smetnej nádobe.

Zaujímať sa, čo sa s ním deje a začať rozmýšlať aj nad tým, ako predísť vytváraniu takého množstva odpadu.

zberný dvor

A o tom je táto sekcia. Veríme, že vám budeme inšpiráciou a možno sa jedného dňa zmestíte s objemom vášho vyprodukovaného a vyhodeného odpadu za rok do jedného zaváraninového pohára.

Kompost

Ekomapa TSK: Zberne dvory

Ekomapa TSK: Zberne miest

Ekomapa TSK: Verejne kompostarne

Ekomapa TSK:Zberne suroviny

Ekomapa TSK: Zberne kontajnery

Užitočné informácie poskytuje spoločnosť Envi-pak: Envipak

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK