Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Triedenie

Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom. Škodí životnému prostrediu, zdraviu ľudí, ale aj ekonomike. Každý z nás denne vyprodukuje veľké množstvo odpadu 

Sami to vieme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlio sa nás viac netýka. Je to však ohromné množstvo smetí, ktoré sa buď spaluje (asi 75%) alebo skladuje na skládkach.

Veľký podiel toho, čo sa tam skladuje, je po určitých úpravách dokonca znova použiteľné. Neexistuje žiaden dôvod, prečo by sme nemali triediť a ani akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu.

Všeobecne môžeme konštatovať, že tým pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe – po stránke zdravotnej, sociálnej, ale aj ekonomickej.

       odpad         odpad          odpad

Naučte sa ich triediť správne. Osvetu nám ponúka niekoľko spoločností, ktoré sa zaoberajú tiredením odpadu.

Pojmy o odpade v domácnosti

                 

Ako vyseparovať žiarovku či žiarivku?

V tejto rubrike si posvietime na správnu separáciu žiaroviek či žiariviek

Kam so starými pneumatikami

Staré pneumatiky podľa zákona o odpadoch nepatria do komunálneho odpadu. V praxi to znamená že samospráva nie je povinná tieto pneumatiky zbierať na zbernom dvore.

Viete do akého koša patria kovy?

Plechovky, vrchnáky z fliaš, konzervy, alobal. Všetky tieto druhy odpadu, ktoré vzniknú v domácnostiach, sú súčasťou triedeného zberu a patria medzi kovy.

Sklo je možné dobre recyklovať a donekonečna

Okná a dvere domov či áut, televízne obrazovky, monitory počítačov, zrkadlá, umelecké predmety, žiarovky či rôzne obaly – toto všetko je... sklo.Sklo poznáme už niekoľko storočí a asi ťažko by sme si niektoré veci vedeli bez skla predstaviť - ľahko si však môžeme predstaviť jeho recykláciu.

Ako sa papier triedi?

Triedenie papiera do modrých nádob, jeho recyklácia a výroba produktov z recyklovaného papiera má význam pre lesy, pre ochranu vodných zdrojov a tiež pre znižovanie spotreby energií.

Vieme si predstaviť život bez plastov?

Plasty je možné recyklovať obmedzene, v prírode sú však plasty takmer nezničiteľné. Sú ľahké, odolné, pružné a odolávajú vode, slnku (aj UV žiareniu) a mechanickému poškodeniu.

Obce a mestá na Slovensku

Obce a mestá na Slovensku majú povinnosť zabezpečiť separovaný zber skla, papiera, plastov, kovov a bioodpadu.

Triedený zber vracia druhotné suroviny späť do výrobného procesu

O triedení odpadu sa hovorí stále častejšie, ale nie každý úplne presne vie, ako správne triediť. Separovaním odpadu je možné výrazne znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa odváža na skládky a nijako sa nezhodnocuje.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK