Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Triedený zber vracia druhotné suroviny späť do výrobného procesu

O triedení odpadu sa hovorí stále častejšie, ale nie každý úplne presne vie, ako správne triediť. Separovaním odpadu je možné výrazne znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa odváža na skládky a nijako sa nezhodnocuje. Sklo, papier, plasty aj hliník je možné recyklovať.

Ekologické výhody triedenia odpadu

Triedený zber vracia druhotné suroviny späť do výrobného procesu a preto je možné:

  • ťažiť a získavať menej prvotných surovín
  • menej devastovať nové územia kvôli ťažbe surovín
  • postaviť menej skládok a spaľovní odpadov – menšie znečistenie prostredia
  • menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a tvorbe nových surovín

 Ekonomické výhody triedenia odpadu

 • Za zneškodňovanie odpadov je nutné platiť (napr. poplatok za zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadov na skládku), ale za triedenie platiť nemusíme.
 • Mestské / obecné poplatky za smeti v posledných rokoch rastú z roka na rok a triedením vieme spomaliť (čiastočne zastaviť) narastanie týchto poplatkov.
 • Spracovateľom surovín sa vďaka druhotným surovinám z triedeného zberu znižujú náklady na výrobu, čo v konečnom dôsledku znamená pre spotrebiteľov lacnejšie výrobky.
 • Skládky odpadov musia byť monitorované a strážené aj po skončení svojej prevádzky (nehovoriac o nákladoch na odstraňovanie ekologických škôd.).
 • Výstavba a prevádzka recyklačných technológií je lacnejšia ako výstavba a prevádzka technológií na zneškodňovanie odpadov (skládky, spaľovne, atď.).

 Sociálne výhody triedenia odpadu

 • Triedený zber zvyšuje zamestnanosť. Zber surovín, ich dotrieďovanie, preprava na spracovanie a recykláciu a kompostovanie vytvára viac pracovných  miest.
 • Realizácia triedeného zberu pomáha vychovávať ľudí a formovať ich vzťah k ochrane životného prostredia a v ľudských vzťahoch.
 •  Triedený zber poskytuje príležitosť pre sebarealizáciu aj sociálne odkázaným vrstvám. Napríklad mnohí telesne alebo duševne postihnutí občania majú   možnosť sebarealizácie v triedení, recyklácii a úprave nepotrebných vecí, z ktorých sa stávajú predmetom činnosti, ktoré majú využitie.

 Vedeli ste, že?

 • Na Slovensku vznikne ročne až 1,9 milióna ton komunálneho odpadu – čo je zhruba 350 kg na jedného obyvateľa
 • Z toho až polovica by sa dala ešte zužitkovať – ak by sme všetci poctivo triedili
 • Separovaním znížime množstvo odpadov uložených na skládkach až o 31 %
 • Z oceľových plechoviek sa môžu vyrobiť kľúče
 • Z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
 • 150 vyzbieraných plastových fliaš stačí na výrobu jedného koberca
 • Z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m² kuchynských utierok
 • Z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle
 • 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej  fleecovej bundy

Zdroj: https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/o-triedeni/ako-triedit-odpad-je-to-dolezite/

O tom, prečo je dôležité triediť komunálny odpad, sa dozviete aj z animovaného seriálu "Nehádžme všetko do jedného vreca"- video:

Výborné videá nájdete aj tu: https://www.youtube.com/c/NATURPACKverejnosti/featured

Čo hovoria štatistiky ?

 • V roku 2014 bol u nás podiel recyklovaného odpadu podľa Euractivu len 10 %.
 • o rok neskôr to bolo o tretinu viac – 15 %,
 • v  roku 2016 sme u nás zrecyklovali 23% komunálneho odpadu
 • v roku 2017 až 29%. 

Problémom našej krajiny je hlavne vysoká závislosť na skládkach. Tomuto problému pomôže hlavne účinné triedenie odpadov a kompostovanie. Aby bolo naše snaženie efektívne, najskôr musíme poznať zákonitosti triedenia a vyhýbať sa mýtom o recyklovaní. Takmer každý v našej krajine vie, čo do akého kontajneru patrí. No medzi rôznymi oblasťami Slovenska sú isté rozdiely v označení kontajnerov, a aj v tom, čo všetko môžeme do konkrétnych nádob vhadzovať.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK