Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Obce a mestá na Slovensku

Obce a mestá na Slovensku

Obce a mestá na Slovensku majú povinnosť zabezpečiť separovaný zber skla, papiera, plastov, kovov a bioodpadu. Presný postup triedenia sa v závislosti od obce, jej nariadení a možností, môže líšiť. Málo slovenských malých obcí dnes disponuje zbernými nádobami pre všetky spomenuté druhy odpadov, mestá sú však na tom omnoho lepšie. 

Zdroj: https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/o-triedeni/ako-triedit-odpad-je-to-dolezite/

Čo kam patrí?

  • Sklo separujeme v zelených zberných nádobách, 
  • Papierový a kartónový odpad v modrých
  • Plasty v žltých.
  • Kovy v červených
  • Tetrapaky v oranžových. 
  • Biologicky rozložiteľný odpad v hnedých.

Samozrejme, najčastejšou farbou pre tento účel je čierna farba, ktorá v našej krajine symbolizuje, žiaľ, týmto pádom lenivosť. Do čierneho kontajneru väčšina z nás hádže skoro všetko.

V našich mestách je viacero rozdielov v recyklovaní odpadov – napríklad do žltej nádoby, do ktorej primárne patria plasty, v istých mestách môžete separovať aj kovy a nápojové kartóny. Vždy sú dôležité informácie na prednej strane kontajnera. Na niektorých nádobách určených pre plasty je napríklad napísané, že sa v nich dá separovať kov všeobecne, v niektorých len hliník a nápojové kovové obaly. 

Niektoré obce nepoužívajú pre účely separovania červené nádoby určené pre kovy – v tom prípade sa v obci kovy separujú v žltých nádobách spoločne s plastami. Keď to zhrnieme, na Slovensku možnosti separovania sú – všade to ale vyzerá inak a v menších obciach tých možností často veľmi veľa nie je. Tak preto dôležité si zistiť, ako to funguje na mieste, kde chcete triediť odpad. Väčšinou stačí čítať a všímať si, čo je na kontajnerových nádobách či v ich okolí napísané/znázornené.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK