Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Envi-pak zodpovedná spoločnosť

Registrovaná ochranná známka ZELENÝ BOD

  umiestnená na obaloch výrobkov informuje spotrebiteľa, že podnikateľ patrí do systému ZELENÝ BOD, ktorý je najrozšírenejším spôsobom zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.

Podnikatelia, ktorí majú právo používať ochrannú známku ZELENÝ BOD a umiestňujú ju na obaly svojich výrobkov, takýmto spôsobom deklarujú svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu a zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD.

Kúpou výrobku so ZELENÝM BODOM aj vy prispievate k zlepšeniu životného prostredia a rozvoju systému ZELENÝ BOD.

ENVI - PAK je exkluzívnym držiteľom licencie pre SR a jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá je oprávnená poskytovať registrovanú ochrannú známku ZELENÝ BOD ďalším subjektom.

Triedime papier

DO MODROU FARBOU OZNAČENÝCH KONTAJNEROV SA VHADZUJÚ: papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky a pod. NEVHADZUJTE: mokrý alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby. ikonky-papier

Triedime plasty

DO ŽLTOU FARBOU OZNAČENÝCH KONTAJNEROV PATRIA: kelímky, vrecká, fólie, PLASTOVÉ OBALY zo šampónov, saponátov, tekutých mydiel, aviváže, destilovanej vody, náplní do ostrekovačov, plastové obaly z potravín.

NEPATRIA SEM: novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod. ikonky-plasty

Triedime sklo

DO ZELENOU FARBOU OZNAČENÝCH KONTAJNEROV SA VHADZUJÚ: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod. NEVHADZUJTE: vratné sklenené obaly, drôtené sklo, keramiku, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, kryštáľové sklo a pod. ikonky-sklo

Triedime kovy

DO ČERVENOU FARBOU OZNAČENÝCH KONTAJNEROV PATRIA: neznečistené kovové obaly, konzervy, drobné kovové výrobky a súčiastky, alobal. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov. NEPATRIA SEM: vratné nápojové plechovky, kovové obaly od farieb a riedidiel. ikonky-kovy

Triedime nápojové kartóny 

NÁPOJOVÉ KARTÓNY: v prípade, že sa vo vašej obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do kontajnerov alebo igelitových vriec na to určených. PATRIA SEM: neznečistené nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov, ktorých objem treba pred vyhodením zmenšiť napr. zošliapnutím. ikonky-napoje

Environmentálne zodpovedné subjekty 

Zelená župa Trenčiansky samosprávny kraj sa zapojila do projektu Zodpovedná spoločnosť, prešla kompletným environmentálnym auditom zo strany spoločnosti ENVI - PAK a získala certifikát základnej úrovne.

Viac informácii:

https://envipak.sk/

Medzinárodný projekt podporujúci zodpovedný prístup k triedeniu odpadov a ochrane životného prostredia na Slovensko prináša spoločnosť ENVI-PAK

http://www.zodpovednaspolocnost.sk/

Čo sa deje s odpadom

http://www.triedime.sk/

Test ekologickej informácie

http://tei.triedime.sk/web/site

Zmeraj si ekologickú stopu

http://www.triedime.sk/ekostopa/dotaznik

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK