Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ako sa papier triedi?

Papier

Pred (súčasnou) érou plastov bol papier prakticky jediným používaným obalovým materiálom. Aj v súčasnosti, napriek dominancii obalov z plastov, však spotreba stúpa – tak ako aj množstvo a kvalita obalov - každý z nás papier rôznymi spôsobmi používa...

Papier tvorí približne 14 % hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu z domácností.

• Papier je možné recyklovať veľmi dobre (5–8-krát) a následne kompostovať

• Pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva.

• Z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky.

• Recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov.

  recyklovaný papier sa dá vyrábať veľmi jednoducho a môžeme si to skúsiť aj sami.


• Až 50% vstupnej suroviny pri výrobe papiera predstavuje druhotná surovina.
• 1 tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov

  • Patria sem:noviny, časopisy, zošity, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
  • Nepatria sem:plastové obaly, viacvrstvové obaly (napr. nápojové kartóny), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z masla a pod.

Ilustračné video:

Ako sa papier triedi?

Po tom, čo je papier odovzdaný producentmi odpadu na zneškodnenie, sa triedi na triediacich linkách. (Záleží to od spracovateľa, ale papier sa väčšinou triedi na novinový, časopisy, lepenku a kartóny a ostatný papier.) Kovové súčasti sa na triediacich linkách vyseparujú pomocou magnetických separátorov a takisto špinavý papier sa triedi zvlášť – následne sa energeticky využije v spaľovniach odpadu. Po dotriedení sa jednotlivé druhy papiera lisujú a následné sa odvážajú na ďalšie spracovanie, zvyčajne do papierní.

Prečo triediť papier?

Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme energiu - pre jednotlivé suroviny to predstavuje percentuálnu úsporu energie 97% v prípade plastov, 95% pri triedení hliníka, 74% pri oceli, 70% pri papieri a 25% pri skle.

  • 1 tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov.
  • Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1ha 80-ročného lesa.
  • Len pre potreby výroby jednorazových plienok zaplatí životom celosvetovo ročne viac ako 1 mld. stromov. Z týchto plienok potom vznikne ročne toľko odpadu, že keby sme ich poukladali vedľa seba, tak by sme vytvorili cestu dlhú 7-krát na mesiac a späť.
  • Recyklácia 1 tony starého papiera pri výrobe ušetrí 500–600kWh elektrickej energie, recyklácia 1 ks hliníkovej plechovky ušetrí toľko elektrickej energie, že by to stačilo na chod počítača alebo televízora počas 3 hodín.
  • Spotreba papiera vo svete narastá v obrovskej miere (od r. 1890 vzrástla z 3,3 mil. ton na 299,8 mil. ton v r. 1998), čím rastie aj množstvo odpadu. Recyklácia síce zmierňuje deštruktívne dopady tohto trendu (vo svete vzrástla z 30 mil. ton v roku 1970 na 126,3 mil. ton v r. 1997), ale ani tá nezabraňuje zvyšovaniu ťažby lesov pre papier.
  • Z 22% svetovej populácie spotrebovávajú priemyselné krajiny viac ako 71% celkovej spotreby papiera. V roku 1997 bola ročná spotreba papiera v priemere na obyvateľa pre industrializované krajiny ako celok 164kg. V Rusku je priemerná spotreba papiera a lepenky 37 kg/obyv., v rozvojových krajinách 18kg; v Indii menej ako 4kg. Pre celú Afriku bola priemerná spotreba menej ako 6kg na osobu a pre vyše 20 afrických štátov menej ako 1kg.

Ekopokus – vyrobme si sami recyklovaný papier

Čo k tomu potrebujeme? 

3 stránky starých novín, ďalšie noviny, mixér, vodu, pekáč hlboký aspoň 7 cm, pletivo alebo sieťku, odmerku na vodu, pevnú dosku (alebo pod.)

Ako na to? (Postup, ktorý je však možné podľa konkrétnych podmienok modifikovať.)
1. Roztrhajme 3 stránky novín na maličké kúsky.
2. Dajme tieto kúsky do mixéra. Pridajme 5 šálok vody.
3. Zmes mixujeme až kým sa nevytvorí „papierová kaša“.
4. Do výšky 2,5 cm nalejeme vodu do pekáča.
5. Prelejeme papierovú kašu do odmerky.
6. Dajme do pekáča pletivo.
7. Nalejeme do pekáča šálku papierovej kaše.
8. Kašu dôkladne rozprestrime po celej ploche pletiva.
9. Pletivo opatrne zdvihneme a nechajme odtiecť vodu.
10. Do pripravených novín položme pletivo s kašou.
11. Noviny zatvorme a opatrne ich obráťme tak, aby bolo pletivo na vrchu kaše, celé to však je uprostred novín.
12. Položme to na dosku a vytlačme vodu.
13. Otvorme noviny a vyberme pletivo, vytlačenú papierovú kašu nechajme ležať v novinách.
14. Kašu nechajme schnúť na novinách najmenej 24 hodín. Keď sa presvedčíme, že je papier suchý opatrne ho dáme z novín dole.
15. A je to! Teraz názorne vidíme ako jednoducho sa dá vyrábať recyklovaný papier...

Zaujímavosti

  • Samozrejme, že triedením papiera a využívaním druhotných surovín šetrime lesy, ale až 75% vyťaženého dreva putuje do nábytkárskeho alebo stavebného priemyslu.
  • Aj keď to nie je na výrobkoch označené, až 50% vstupnej suroviny pri výrobe papiera predstavuje druhotná surovina.

zdroj: https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/ako-triedime-jednotlive-druhy-odpadu/papier-triedenie-a-recyklacia-papiera/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK