Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Genofondový sad v Starej Turej

Na pozemku prenajatom od mesta Stará Turá vznikol na sklonku roku 2014 Sad starých a krajových odrôd ovocných drevín ŠOP SR, Správy CHKO Biele Karpaty Stará Turá – Súš, časť Lazy. Extenzívny sad má rozlohu 1,9 ha. Hlavnou pôdnou jednotkou je kambizem na flyši. Výrazne svahovitý pozemok s nadmorskou výškou 480 – 500 m n. m.  má prevažne južnú až juhozápadnú expozíciu. Pôda je extrémne kyslá, z pôdnych rozborov bolo zistené pH 3,93 (optimum je 6,5 – 7). Na úpravu pôdnej reakcie a doplnenie vápnika bolo treba výsadbu dôkladne vápniť dolomitickým vápencom.

Sad predstavuje verejnosti prístupnú zbierku genetických zdrojov pre ďalšie šírenie, výskum a šľachtenie, bude priestorom pre realizáciu vzdelávacích podujatí, ako sú ovocinárske a pomologické kurzy, ochutnávky, exkurzie.

Vysadené sú tu typické aj menej časté staré odrody a niekoľko miestnych odrôd (MO). Na lokalite je v súčasnosti sústredených 48 odrôd jabloní a 21 odrôd hrušiek, z každej odrody po dva kusy. Podnožami pre jablone boli semenáče krajovej odrody 'Jadernička moravská' a pre hrušky semenáče hrušky planej. Stromy sú vysadené v spone 10 x 10 m, odrody sú usporiadané na základe doby ich vzniku od najstaršej po najmladšiu, miestne odrody sú umiestnené v jednej skupine.

Odrody v genofondovom sade

Jablone: 'Ananásová reneta', 'Antonovka', 'Astrachán biely', 'Banánové zimné', 'Blenheimská reneta', 'Boikovo', 'Boskoopské', Bročák (MO), 'Cár Alexander', 'Citrónové zimné', 'Croncelské', 'Červené tvrdé', 'Gascoyneho šarlátové', 'Gdanský hranáč', Holubička MO, Homolka zelená MO, 'Hontianska končiarka', 'Hviezdnatá reneta', 'Jadernička moravská', 'James Grieve', 'Jeptiška', 'Kalvil červený jesenný', 'Kanadská reneta', 'Kardinál pásikavý', 'Kasselská reneta', 'Kniežacie zelené', 'Kožená reneta zimná', 'Kráľovnino', 'Krivostopka rýnska', 'Lebelovo', 'Londýnske', 'Malinové hornokrajské', 'Matkino', 'Parména zlatá zimná', 'Priesvitné letné', 'Ribstonské', 'Signe Tillish', 'Smiřické vzácne', 'Solivarské ušľachtilé', 'Stark Earliest', 'Strýmka', 'Ušľachtilé žlté', 'Vilémovo', bezmenná MO z Vlčieho Vrchu, 'Watervlietské mramorované', Zárostopka (MO), 'Zelenče rhodeislandské', 'Zuccalmagliova reneta'.

Hrušky: 'Amanliská', 'Dekanka Robertova', 'Drouardova', 'Dvorná maslovka', 'Eliška', 'Esperanova Bergamotka', 'Hardyho', 'Charneuská', 'Konferencia', 'Kongresovka', 'Krivica', Krvavka (MO), 'Lucasova', 'Madam Verté', 'Marillatova', 'Mechelenská', 'Nagevicova', 'Pastornica', Ružová (MO), Smolienka (MO), 'Thiriotova

Pre ujatie stromov bolo kriticky dôležité uchrániť ich pred zverou a suchom. V sade bola vďaka projektu vyvŕtaná hlboká studňa a každý strom je chránený individuálnym oplotením, ktoré sa po dvoch rokoch muselo vymeniť za vyššie a širšie.

Ozdobou sadu je prístrešok postavený v duchu tradičného staviteľstva, za použitia dobových staviteľských techník a lokálnych „recyklovaných“ materiálov. Stavbu riadil historik a reštaurátor Ivan Farárik, pieskovec, nepálené tehly a strešnú krytinu z rozpadnutej stodoly poskytli obyvatelia zo Súše.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK