Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Projekt „Bielokarpatský ovocný poklad“

Projekt realizovala Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty v Nemšovej v rokoch 2013 – 2015 v spolupráci s partnermi:

  • Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen
  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
  • ProSpecieRara, Bazilej, Švajčiarsko

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú súčasťou kultúrneho a prírodného dedičstva Bielych Karpát (BK). Vďaka členitej krajine a rozptýlenému osídleniu sa tu zachovalo množstvo sadov i solitérov a bohatstvo odrôd, ich množstvo, aktuálny výskyt a ohrozenosť však neboli známe. Genofond ovocných drevín v BK je ohrozený faktormi: zmena spôsobu života na vidieku, pokles počtu pestovaných odrôd (úbytok sortimentu), pokles výmery sadov, zmeny krajiny (intenzifikácia a nevyužívanie), redukcia zelene v krajine, nedostatočná starostlivosť o existujúce genofondové zbierky na úrovni národného programu ich ochrany (neverejné kolekcie odrôd, s neznámym odrodovým zložením).

Cieľom projektu Bielokarpatský ovocný poklad bolo zabezpečiť identifikáciu a záchranu vzácneho genofondu ovocných drevín v regióne Bielych Karpát ich zmapovaním, uchovávaním a budúcim rozširovaním, pri využití najlepších švajčiarskych skúseností, v spolupráci s partnerom ProSpecieRara z Bazileja. Aktivity projektu: mapovanie a výskum odrodovej diverzity, databáza odrôd; vytvorenie kolekcií a starostlivosť o ne; založenie Asociácie ako spoločnej platformy, usporiadanie konferencie; popularizácia a práca s cieľovými skupinami (ovocinári, majitelia a užívatelia pozemkov, obyvatelia regiónu, študenti, žiaci a učitelia, verejnosť).

Hlavné výsledky projektu sú:

  • zmapovanie výskytu starých a krajových odrôd 21 obcí BK (2533 jedincov,183 odrôd jabloní, 92 odrôd hrušiek);
  • uloženie údajov do online databázy;
  • vytvorenie Primárnej a Duplikovanej kolekcie: vysadený genofondový sad v Starej Turej (1,9 ha, 138 jedincov, 48 odrôd jabloní, 21 odrôd hrušiek, verejná kolekcia), súbor 56 evidovaných jedincov na pôvodnom mieste výskytu (zachovanie 20 rokov, možnosť odberu genetického materiálu, 36 jedincov odborne ošetrených);
  • príprava a vytvorenie občianskeho združenia GenoFond - združenie priateľov starých odrôd kultúrnych rastlín a plemien hospodárskych zvierat (16 zakladajúcich členov);
  • množstvo popularizačných a motivačných podujatí a aktivít (exkurzia, konferencia, 10 prednášok pre ZŠ, SŠ, VŠ, 27 prezentácií s výstavami odrôd, ochutnávkami muštu a pod., 2 kurzy starostlivosti o dreviny, vydanie a distribúcia informačných materiálov – letáky, brožúra, Pexeso);
  • nové partnerstvá, spolupráca, učenie sa z príkladov dobrej praxe

Projekt „Bielokarpatský ovocný poklad“

https://www.facebook.com/ovocnypoklad/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK