Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Doprava na dlhé vzdialenosti

Hoci sú niektoré cesty na dlhé vzdialenosti pracovné, najčastejšie sú podnikané za účelom dovolenky a rekreácie a väčšinu z nich absolvujú ľudia lietadlom, autom, vlakom alebo autobusom. Lietadlá sú najmenej ekologické, generujú takmer 300 g emisií CO2 na jedného cestujúceho na kilometer. Autobus produkuje len štvrtinu z toho. Železničná doprava je najzelenšou možnosťou. Malé auto plné cestujúcich produkuje trikrát viac emisií ako vlak.

 

DLHÉ VZDIALENOSTI

Letecká doprava

Podiel emisií skleníkových plynov vytvorených leteckou dopravou je pomerne malý, 14 % v porovnaní so 72 % emisií z cestnej dopravy. Lietanie je však jedným z najrýchlejšie rastúcich zdrojov emisií. EÚ má platné zákony na zníženie emisií vyprodukovaných letmi v Európe a spolupracuje s inými krajinami na vypracovaní podobných opatrení na celom svete. Nedávne návrhy Európskej komisie v rámci Európskej zelenej dohody zahŕňajú aj návrh na aktualizáciu daňových výnimiek pre kerozín používaný na pohon lietadiel.

Keďže krátke lety spotrebúvajú viac paliva na cestujúceho na kilometer ako lety na dlhé vzdialenosti (z dôvodu veľkej spotreby paliva pri štartovaní a pristávaní), prebieha verejná diskusia, či by sa krátke lety nemali zakázať. Francúzsky parlament napríklad nedávno schválil zákaz leteckých trás na vzdialenosti, ktoré je možné prejsť vlakom za menej ako 2,5 hodiny. Možno však argumentovať, že tento zákaz je viac symbolický ako efektívny, keďže emisie lietadiel znižuje o menej ako 1 %. Na zníženie vplyvu, ktorý má letecká doprava na klímu, je však možné kompenzovať emisie skleníkových plynov spôsobené cestou lietadlom. To znamená, že si môžete vypočítať množstvo uhlíka, ktoré vyprodukuje Vaša cesta, a zaplatiť organizácii buď za zníženie emisií v iných oblastiach, alebo za vysadenie väčšieho množstva stromov. Kritici kompenzácie však hovoria, že v prvom rade musíme najskôr vyprodukovať menej uhlíka. Podľa prieskumu Európskej investičnej banky o klíme by 62 % Európanov podporilo zákaz krátkych letov a 72 % respondentov je za uhlíkovú daň z letov.

Železničná doprava

Železničná doprava je alternatíva s nízkymi emisiami pre cestovanie na dlhšie vzdialenosti, najmä ak sú vlaky poháňané zelenou elektrickou energiou. Cestovanie vlakom by mohlo byť dostupnejšie, ak by vlády dotovali lístky na vlak a prispievali na prevádzkové náklady. Výsledkom by boli nižšie ceny lístkov pre cestujúcich. Nemecká vláda napríklad nedávno v rámci svojho programu na ochranu klímy znížila sadzbu DPH na lístky na vlak z 19 % na 7 %. Následne sa ceny lístkov na dlhé trate znížili o 10 %.

Prekážkou ciest vlakom na dlhé vzdialenosti sú však rozdiely medzi železničnými sieťami v rôznych krajinách; napríklad v ich elektrifikácii a rozchode koľajníc. Napriek tomu však existuje aj niekoľko medzinárodných vlakov v Európe, ako je InterCityExpress, ktorý spája Nemecko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Dánsko, Švajčiarsko a Rakúsko.

Vracajú sa aj nočné európske železničné služby, aby uspokojili rastúce nároky na udržateľné cestovanie. Partnerstvo medzi nemeckými Deutsche Bahn (DB), rakúskymi spolkovými železnicami (ÖBB), francúzskymi SNCF a švajčiarskymi federálnymi železnicami (SBB) zriadi štyri nové nočné linky spájajúce 13 najväčších európskych miest. EÚ chce vytvoriť celoeurópsku sieť železničných tratí, ciest, vnútrozemských vodných koridorov, námorných dopravných ciest, prístavov, letísk a železničných terminálov pod spoločným názvom Transeurópska dopravná sieť (Trans-European Transport Network – TEN-T). Projekt podporuje aj program zameraný na vybudovanie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy, ktorý nahradí viac ako 20 rôznych vnútroštátnych železničných systémov a pomôže vytvoriť plynulú celoeurópsku železničnú sieť.

Udržateľné služobné cesty

Cestovanie zamestnancov je obrovský zdroj emisií uhlíka. Väčšina pracovných ciest sa uskutočňuje letecky a autami – dvoma najviac znečisťujúcimi druhmi dopravy. Pri leteckej doprave sú navyše uhlíkové stopy miest v biznis a prvej triede, ktoré spoločnosti často rezervujú, trikrát až štyrikrát väčšie v porovnaní s ekonomickou triedou. Počet letov, ktoré absolvujú zamestnanci, je tiež oveľa väčší v porovnaní s letmi, ktoré absolvuje priemerný dovolenkár.

Dochádzanie do zamestnania je jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia každý deň cestujú. V Nemecku tvoria 27 % z celkovej vzdialenosti, ktorú ľudia precestujú, cesty za prácou. V Chorvátsku je toto číslo 47 %. V Nemecku pritom používa na dochádzanie do práce 68 % pracovníkov auto. Porovnajte to s mestom, ako je Kodaň – jedno z európskych miest, ktoré je najústretovejšie cyklistickej doprave – kde sa približne 40 % z každodenných ciest do práce uskutočňuje na bicykli. Opatrenia na zníženie emisií uhlíka zo služobných ciest zahŕňajú nahradenie osobných stretnutí virtuálnymi stretnutiami.

Niektoré podniky zvažujú tiež prechod na ekologickejšie druhy cestovania (napr. z lietania na vlak alebo z individuálnych firemných áut na spoločne používané vozidlá), ako aj ekologizáciu firemného vozového parku (napr. nahradením benzínových alebo naftových áut elektrickými vozidlami). Francúzsko zaviedlo zákon, ktorým sa od spoločností s viac ako 50 zamestnancami požaduje povolenie práce na diaľku, poskytnutie prístupu k bicyklom alebo zdieľaným autám a pokrývanie čiastočných nákladov na dochádzanie zamestnancov.

 

Záver?

  • Choďte viac peso a na bicykli – alebo choďte na bicykli či peso vždy, keď je to možné.
  • Jazdite elektricky – vaše ďalšie vozidlo by malo mať nulové emisie.
  • Lietajte menej – obmedzte svoje cestovanie lietadlom a dramaticky znížite svoju uhlíkovú stopu.
  • Kompenzujte svoje emisie uhlíka, aj e lietanie nevyhnutné.
  • Používajte verejnú dopravu namiesto auta (ak ho máte).

Zdroj: https://europa.eu/climate-pact/resources/peer-parliaments-toolkit_en

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK