Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Doprava na krátke vzdialenosti

Bicyklovanie je cenovo výhodný, pohodlný, zdravý a ekologický druh dopravy, najmä pre cesty na krátke vzdialenosti, ktoré predstavujú väčšinu ciest po meste.Verejná doprava je dobrý spôsob, ako znížiť zápchy a škodlivé emisie v mestských oblastiach, najmä ak využíva čistejšie palivo.Existuje niekoľko druhov elektrických áut.Elektrické bicykle majú ako alternatíva áut tiež pozitívny vplyv na životné prostredie.

 

KRÁTKE VZDIALENOSTI

Hoci ľudia na krátke vzdialenosti cestujú prevažne v mestách, aj vo vidieckych oblastiach mnoho ľudí pravidelne realizuje krátke cesty. Mnohí ľudia v mestách nepoužívajú auto, namiesto toho chodia pešo, na bicykli alebo využívajú verejnú dopravu, ako je autobus, trolejbus či električka.

Takmer štvrtinu emisií skleníkových plynov v Európe tvorí doprava. Viac ako 70 % emisií z dopravy spôsobuje cestná doprava, pričom najväčšou mierou sa na tom podieľajú autá, malé dodávky a nákladné vozidlá. Automobily sú zodpovedné približne za 12 % celkových emisií CO2 EÚ a tento objem stúpa. Emisie z dopravy sú tiež hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia v mestách.

Cieľom Európskej zelenej dohody je, aby bola Európa do roku 2050 klimaticky neutrálna. To znamená, že v polovici storočia nesmieme vytvárať viac uhlíka, ako vedia naše ekosystémy – lesy a oceány – prirodzene odstrániť z atmosféry. Na splnenie tohto cieľa sa musia emisie CO2 z dopravy znížiť o 90 %. Európska komisia položila základy toho, ako sa môže európsky dopravný systém stať inteligentnejším a ekologickejším – napríklad zdvojnásobením počtu vysokorýchlostných vlakov a rozvojom ďalšej cyklistickej infraštruktúry v priebehu nasledujúcich 10 rokov.

V rámci návrhov Európskej zelenej dohody a ďalších iniciatív je cieľom EÚ povzbudiť ľudí, aby menej používali benzínové a naftové vozidlá a prešli na vozidlá s nulovými alebo nízkymi emisiami (ako sú elektrické automobily) alebo na udržateľné alternatívy vrátane verejnej dopravy (najmä nízkouhlíková doprava, akou je napr .železnica).

Najnovšie návrhy Európskej komisie v rámci Európskej zelenej dohody zahŕňajú prísnejšie emisné normy CO2 pre nové vozidlá. Zavádzajú tiež obchodovanie s emisiami pre cestnú dopravu od roku 2026 s cieľom postupne vyradiť tradičné spaľovacie motory pre nové vozidlá do roku 2035. Plánované obchodovanie s emisiami znamená, že dodávatelia paliva si budú musieť kúpiť certifikáty, ktoré im umožnia predať určitý objem paliva, a následne predať niektoré z týchto certifikátov, ak ich majú nadbytok. To by malo viesť k zníženiu emisií, zlepšeniu kvality ovzdušia a zníženiu spotreby palív.

Bicyklovanie je cenovo výhodný, pohodlný, zdravý a ekologický druh dopravy, najmä pre cesty na krátke vzdialenosti, ktoré predstavujú väčšinu ciest po meste.

Bicykle sú taktiež veľmi priestorovo úsporné: do priestoru, ktorý zaberá jediné auto, sa zmestí až 15 bicyklov. Cyklotrasy taktiež zaberú menej miesta ako cesty a diaľnice. Zaberie sa tak menej zeme a znečistí menej pôdy a vody.

Cyklisti v EÚ každý rok zamedzia vytvoreniu viac ako 16 miliónov ton CO2. To zodpovedá celkovým ročným emisiám CO2 celej jednej krajiny vo veľkosti Chorvátska. Cyklistická doprava znižuje tiež znečistenie ovzdušia a hluk. Navyše, cyklisti generujú o 84 % menej emisií CO2 ako necyklisti: priemerná osoba, ktorá sa rozhodla používať bicykel namiesto auta, zníži svoje emisie o 3,2 kg CO2 každý deň počas celého svojho života.

Cestovanie autom do práce vzdialenej 10 km každý deň po dobu jedného roka vyprodukuje 680 kg CO2. Dochádzanie do práce na bicykli miesto toho vyprodukuje o 627 kg emisií menej. Je to približne rovnaká úspora ako tri spiatočné lety pre jedného cestujúceho z Frankfurtu do Barcelony.

Úspech cyklistických ciest závisí nielen od ich dizajnu a bezpečnosti, ale aj od iných faktorov, ako je napríklad vybavenie popri cestách, prepojenosť týchto trás a to, ako dobre sú propagované

Na výrobu bicykla je potrebných oveľa menej zdrojov než na výrobu auta. Priemerná hmotnosť auta v EÚ v roku 2017 bola takmer 1 400 kg, zatiaľ čo bicykel len zriedkakedy váži viac ako 20 kg. To je len 1,5 % hmotnosti auta.

Cyklistická doprava pomáha povzbudiť ľudí, aby využívali aj ďalšie formy udržateľnej dopravy. Z holandského výskumu vyplýva, že 44 % ľudí, ktorí v Holandsku do práce dochádzajú vlakom, z domu k vlakovej stanici cestuje na bicykli. Ľudia, ktorí cestujú kombináciou vlaku a bicykla zvyčajne tiež menej používajú svoje auto.

 

Verejná doprava

Verejná doprava na krátke vzdialenosti zahŕňa cestnú dopravu, ako sú autokary a autobusy, a železničnú dopravu, ako sú metro, električka a mestské/prímestské vlaky. Verejná doprava je dobrý spôsob, ako znížiť zápchy a škodlivé emisie v mestských oblastiach, najmä ak využíva čistejšie palivo.

Pre autobusovú dopravu sú k dispozícii dve možnosti s nulovými emisiami: autobusy na batériu (elektrické vozidlá na batériu alebo BEV) a autobusy s vodíkovými palivovými článkami (vodíkové elektrické vozidlá alebo FCEV).

Ekologizácia mestskej verejnej dopravy sa ešte len začala. Priekopnícke regióny a mestá už začali autobusy so spaľovacími motormi nahrádzať vozidlami bez emisií. Napríklad Transdev, holandský prevádzkovateľ verejnej dopravy, predpokladá, že do roku 2022 bude celý autobusový park v provincii Noord-Holland bez emisií. To, či sa ľudia rozhodnú využívať v mestách verejnú dopravu alebo nie, nezávisí len od ceny, pohodlia, dostupnosti a bezpečnosti, ale aj od iných faktorov, ako je veľkosť mesta a okolnosť ako ľahko sa po meste chodí pešo.

Počet áut na cestách môžeme znížiť tak, že poskytneme použiteľné a atraktívne alternatívy – od dobrej verejnej dopravy cez viac cyklistických ciest až po systémy zdieľaného používania automobilov. Zavedenie poplatku za preťaženie na vyťažených úsekoch v mestách takisto pomáha odradiť ľudí od jazdenia. Je čoraz bežnejšie používať zdieľané automobily a schémy, ktoré zdieľanie áut podporujú na báze špeciálnych staníc či voľného zdieľania, tomuto trendu veľmi napomáhajú. V roku 2018 sa viac ako 6,5 milióna ľudí v Európe zapojilo do schémy spoločného používania automobilov.

Automobilová doprava je významný zdroj emisií skleníkových plynov v EÚ. Európska komisia v záujme vyriešenia tohto problému navrhuje do roku 2030 znížiť priemerné emisie CO2 produkované novými autami o 55 % a do roku 2035 o 100 %. A od roku 2035 nebudú nové automobily generovať žiadne škodlivé emisie, keďže spaľovacie motory budú už úplne vyradené. Mestá by mohli v centrách poskytovať menej parkovacích miest, aby mali ľudia väčšiu motiváciu rozhodnúť sa pre verejnú dopravu. To by však mohlo ľudí nabádať aj k tomu, aby autom viac cestovali do obchodov na kraji mesta.

Bezpečnosť a ekológiu cestovania autami v mestách možno zvýšiť aj bez predlžovania času stráveného presunmi. Dá sa to dosiahnuť znížením maximálnej povolenej rýchlosti z 50 km/h na 30 km/h, čo má navyše výhodu aj v podobe výrazného zníženia pravdepodobnosti úmrtí pri dopravných nehodách. Niektoré krajiny vrátane Belgicka, Holandska a Španielska nedávno zaviedli takéto právne predpisy. Tam, kde sa na cestách zaviedli obmedzenia rýchlosti, došlo k pozitívnemu zníženiu emisií CO2.

 

Elektromobilita

Existuje niekoľko druhov elektrických áut. Niektoré používajú na pohon motora batériu (elektrické vozidlá na batériu alebo BEV). Iné sú hybridné vozidlá, ktoré kombinujú elektrický motor s benzínovým motorom (hybridné elektrické vozidlá so systémom plug-in alebo PHEV). Ďalšie využívajú vodíkové palivové články na výrobu elektriny namiesto toho, aby využívali elektrinu z batérie (vodíkové elektrické vozidlá alebo FCEV).

Záujem o elektrické autá v Európe rýchlo rastie. V roku 2020 vzrástol predaj týchto vozidiel vo svete o 43 %, čo je čiastočne spôsobené klesajúcimi nákladmi na batérie. Zatiaľ čo súprava batérií v malom aute stála v roku 2010 asi 25 000 €, tá istá súprava batérií stojí dnes približne 3 500 € – čo predstavuje zníženie ceny o 86 %.

Emisie CO2 z elektrických áut sú počas životnosti vozidla približne trikrát menšie ako emisie benzínových alebo naftových ekvivalentov. Hoci fosílne palivá sa stále používajú na výrobu batérií a vyrábajú elektrinu, ktorá nabíja vozidlo, táto energia sa čoraz viac získava z obnoviteľných zdrojov, ako je slnečná alebo veterná energia. Odhaduje sa, že po menej ako dvoch rokoch jazdy ušetria niektoré modely elektrických áut viac uhlíka, ako bolo potrebné na ich výrobu. Okrem toho sú elektrické automobily aj oveľa tichšie, keďže nemajú tradičný spaľovací motor, a teda produkujú tiež menej hluku. Elektrické vozidlá poskytujú jasné výhody aj pre kvalitu miestneho ovzdušia, najmä vďaka nulovým výfukovým emisiám na úrovni ulice. 

Aj nabíjanie sa zrýchľuje. Začiatkom roka 2021 bola vyrobená prvá batéria, ktorá dáva dostatok energie na prejdenie 320 km len s päťminútovým nabíjaním. Vďaka tomu je možné elektrické auto nabiť približne za rovnaký čas, aký je potrebný na naplnenie nádrže benzínom či naftou. S cieľom zabezpečiť, aby mohli vodiči nabíjať alebo načerpať palivo do svojich vozidiel v celej Európe, navrhuje EÚ predpisy, ktoré budú od krajín vyžadovať zriadenie nabíjacích a čerpacích staníc v pravidelných vzdialenostiach na hlavných cestách: každých 60 km na elektrické dobíjanie a každých 150 km na dopĺňanie vodíka.

Elektrické bicykle majú ako alternatíva áut tiež pozitívny vplyv na životné prostredie. Zvyčajne sú veľmi efektívne, spotrebúvajú len približne 10 % energie malého elektrického auta.

Ceny klesajú aj vďaka štátnej podpore. Mnohé európske štáty zvýšili svoje dotácie na elektrické vozidlá na zmiernenie dôsledkov pandémie. Majitelia elektrických vozidiel majú aj ďalšie výhody, akými sú napr. oslobodenie od dane z registrácie v niektorých krajinách alebo bezplatné parkovanie v iných. Priemerný dojazd nových elektrických vozidiel na batériu sa stále zvyšuje. V roku 2020 bol priemerný dojazd nových elektrických vozidiel na batériu približne 350 km pričom v roku 2015 to bolo len 200 km.

 

 

 

 

 

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK