Robotníci pracujú dlhé hodiny za nedostatočné mzdy a žijú v nevyhovujúcich podmienkach.