Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ktoré invázne druhy by sa v blízkej budúcnosti mohli objaviť v našich lesoch?

Ktoré invázne druhy by sa v blízkej budúcnosti mohli objaviť v našich lesoch?

Ázijská rasa mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L. sa už v deväťdesiatych rokoch objavila v Nemecku a Francúzku. K nám by sa mohla dostať transportom dreva a iného materiálu z Ruska, prípadne postupným rozširovaním z Nemecka, prípadne inej krajiny. Nebezpečná je svojou polyfágnosťou, odolnosťou na výkyvy počasia a schopnosťou samíc lietať. Mladé húsenice ázijskej rasy sú tolerantnejšie k nižším teplotám, že zvyšuje ich šance na prežitie v jarných mesiacoch. Z lesníckeho hľadiska je nebezpečná omnoho širšia polyfágnosť ázijskej rasy.

 

Fúzač (Coleoptera, Cerambycidae) Anoplophora glabripennis MOTSCH. pochádza z Číny. Je vážnym škodcom topoľov (Populus spp.), vŕb (Salix spp.), javorov (Acer spp.), brestov (Ulmus spp.) a niektorých ďalších drevín. Bol prvý krát zaznamenaný v USA v roku 1996, kde sa stal vážnym nebezpečenstvom. Jeho introdukcia do Európy zatiaľ nebola zistená ale v budúcnosti nie je vylúčená. Je to čierny chrobák s asi 20 oddelenými biely škvrnami na krovkách. Dospelá larva dorastá do 50 mm. Larva sa spočiatku vyvíja pod kôrou. Na konci tretieho a na začiatku štvrtého instaru sa zavrtáva do dreva a stržňa kde dokončuje vývoj a kuklí sa. Kmeň opúšťa otvorom s priemerom asi 6-12 mm. časť lariev môže prezimovať a dokončiť vývoj v nasledujúcom roku. K prvým príznakom patrí zmene farby olistenia (svetlozelená) a postupné odlistenie resp. úhyn jednotlivých vetiev. Pri silnom napadnutí úhyn celých stromov. Na kmeni sú viditeľné relatívne veľké výletové otvory jasne vychádzajúce z hĺbky dreva. Typický je požerok hlboko vrezaný v dreve.

Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera, Thaumetopoeinae). Z pôvodného areálu Mediteránna Európa, Chorvátsko, Taliansko, Francúzko, Španielsko, Grécko, Švajčiarsko, Portugalsko, Bulharsko, Slovinsko sa rozširuje na sever. Zatiaľ nie sú informácie, že tento druh žije aj na Slovensku. Je to stredne veľký, sivý motýľ s rozpätím krídel samca 35-40 mm, samice 40-45 mm. Samica kladie vajíčka na ihlice. Z vajíčok sa liahnu larvy, ktoré si na vetvách spriadajú akési hniezdo z ihlíc a vlákien. V ňom žijú a z neho vychádzajú do okolia v typických radoch jedna za druhou. Konzumujú ihlice borovíc. Kuklia sa v pôde. Húsenice T. pityocampa sú pre človeka rovnako nebezpečné ako húsenice domáceho druhu T. processionea. Ich chĺpky sú veľmi krehké a po zabodnutí do pokožky vyvolávajú silné alergické reakcie. Na juhu Európy žije ešte podobný druh T. pinivora.

Mycosphaerella dearnessii je pôvodcom sypavkovitého ochorenia ihličnatých drevín. Náchylnými drevinami sú borovice, z druhov vyskytujúcich sa v Európe ide najmä o Pinus palustris a P. sylvestris, ďalej sú to Pinus contorta, P. halepensis, P. muricata, P. palustris, P. pinaster, P. pinea, P. radiata, P. strobus, P. sylvestris, P. taeda a P. uncinata. Huba má pôvod pravdepodobne v Strednej Amerike. V Rakúsku bola zistená v roku 1996 na Pinus mugo v Dolnom Rakúsku, v Česku na P. rotundata v roku 2009, informácie o výskyte patogéna z Poľska, Maďarska a Slovenska nie sú.

Agrilus planipennis (Fairmaire, 1888) (Coleoptera, Buprestidae) - tento pôvodne ázijský druh, žije v Číne, Japonsku, Kórei, Rusku a inde, má vysoký invázny potenciál. Objavil sa prvý krát v USA v roku 2002. Od tej doby sa začal v USA a Kanade rýchlo šíriť. Na následky napadnutia týmto druhom uhynulo doteraz v USA viac ako 100 000 000 stromov a hrozí, že postupne vyschne väčšina z celkového odhadovaného počtu 7,5 miliárd jaseňov. Ročne len v USA spôsobuje škody, ktoré sa odhadujú na 3,5 miliardy amerických dolárov. Európska únia zaradila tento druh v roku 2009 do zoznamu karanténnych škodlivých organizmov pre EU v smernici Rady 2000/29/ES. Tento krok bol zrejme iniciovaný aj veľkým premnožením zaznamenaným v európskej časti Ruska. Na Slovensku sa A. planipennis zatiaľ neobjavil a nie je doteraz známy ani zo žiadnej členskej krajiny EU.  

Jedna z najzávažnejších hrozieb pre borovice v Európe je rozšírenie invázneho háďatka borovicového Bursaphelenchus xylophilus. Pochádza zo severnej Ameriky a v roku 1999 bol jeho výskyt zaznamenaný aj v Európe, v Portugalsku. Prenášačom ochorenia sú najmä chrobáky rodu Monochamus spp.

Fakty o inváznych druhoch z USA

(Zdroj: The Nature Conservancy - http://nature.org/initiatives/invasivespecies)

  • v priebehu  minulého storočia došlo v USA k udomácneniu viac ako 4,500 cudzích druhov rastlín a živočíchov,
  • invázne druhy prispeli k poklesu rozšírenia 46 % druhov v dnešnej dobe klasifikovaných ako ohrozené
  • odhaduje sa, že invázne druhy stoja ročne národné hospodárstvo  $137 miliárd - straty na poľnohospodárskej produkcii, v lesníctve, rybolove, náklady na údržbu  vodných ciest.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK