Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo je poľnohospodárstvo, ktoré vychádza z princípov návratu tradičného spôsobu obrábania pôdy a poľnohospodárskej výroby založených na vylúčení škodlivých vstupov chemického priemyslu, ako sú umelé hnojivá, pesticídy, herbicídy, fungicídy a iné. Uprednostňujú sa osvedčené postupy striedania plodín na poli ako prirodzená ochrana plodín proti škodcom a chorobám, úrodnosť pôdy sa obnovuje používaním organických hnojív z chovu hospodárskych zvierat. Produkty takejto poľnohospodárskej výroby sa označujú známkou ekologický produkt.

Pre ekologické poľnohospodárstvo je prvoradá ekologická neškodnosť výroby, rešpektovanie prirodzenej biodiverzity krajiny, produkcia zdraviu neškodných potravín pre obyvateľstvo a krmovín pre hospodárske zvieratá.

Ekologické poľnohospodárstvo (EP) je systém priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo udržatelný agroekosystém, ktorý využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje, ekologicky šetrné technológie a postupy, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia.

Systém je chápaný ako jednotný a živý organizmus, príkladom mu je príroda, s ktorou hospodár harmonicky spolupracuje a rešpektuje jej prirodzené zákonitosti a limity. Človek je súčasťou prírody, nesie etickú a spoločenskú zodpovednosť za šetrné využitie krajiny a jej ochranu.

 Ekologické poľnohospodárstvo zahŕňa všetky varianty poľnohospodárskych systémov, ktoré ekologicky, sociálne a ekonomicky podporujú organickú produkciu potravín a materiálov. Medzi najrozšírenejšie patria dynamické, biologicko-dynamické, biologické, trvalo udržateľné, známe sú mnohé ďalšie.

Všetky tieto systémy považujú za klúč k úspešnej produkcii trvalé zabezpečenie prirodzenej úrodnosti pôdy. Rešpektovaním prirodzených možností rastlín, zvierat a ekosystémov sa optimalizujú podmienky pre kvalitu vo všetkých aspektoch poľnohospodárstva a životného prostredia. Ekologické poľnohospodárstvo dramaticky znižuje reziduálnu zátaž pochádzajúcu z používania chemicko-syntetických hnojív, pesticídov a farmaceutík. Naviac v spolupráci s prírodnými zákonitosťami umožňuje zvyšovať súčasne pôdnu úrodnosť aj odolnosť voči ochoreniam a škodcom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK