Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vidiek

Vidiek je územie, ktoré je organickou súčasťou regionálneho priestoru. Má svoje charakteristické črty, ktorými sú prirodzená krajina so špecifickým využitím najmä odvetviami primárneho sektora, nízka hustota obyvateľstva, rozdrobená sídelná štruktúra, diverzifikovaná ekonomická štruktúra, sociálna kohézia a bohatstvo kultúrnych tradícií.

Vidiek má  problémy vyplývajúce z nízkej hustoty obyvateľstva a nízkej intenzity ekonomických aktivít. Vidiecke regióny a vidiecke obce ťažko zachytávajú globálne rozvojové impulzy, dostávajú sa do rozvojových problémov. Vzniká priestorová nerovnováha, ktorá neumožňuje efektívne využívať územný kapitál vidieka a vytvára tlak na verejné zdroje. Rozvoj vidieka je v ekonomickom, sociálnom aj environmentálnom zmysle významnou témou jednotlivých súčastí regionálnej vedy, ale aj ekonomickej a politickej praxe. Autori sa v tejto knihe pokúsili zhrnúť svoje poznatky o faktoroch, procesoch, politikách a nástrojoch týkajúcich sa ekonomického a sociálneho rozvoja vidieka.

vidiek

Podiel obyvateľstva žijúceho na vidieku predstavuje na Slovensku  44,5%. Napriek vysokému percentu obyvateľov žijúcich vo vidieckych oblastiach ekonomický a sociálny rozvoj vidieckych oblastí zaostáva za rozvojom mestských oblastí. Vo vidieckych oblastiach je obyvateľstvo  v priemere staršie oproti oblastiam mestským  a v ďalších rokoch sa bude jeho počet znižovať. Riedke osídlenie, nevyvinutá infraštruktúra, obmedzené služby a málo pracovných príležitostí  sú dôvodom prečo  nie sú vidiecke oblasti pre mladších občanov  lukratívne a tak z nich odchádzajú. Nepriaznivú situáciu vo vidieckych oblastiach riešia podporné fondy zamerané na rozvoj hospodárstva, malých a stredných podnikov, environmentálnu vyváženosť a odolnosť voči klimatickým zmenám.  Podporné fondy slúžia na vybudovanie pracovných príležitostí, infraštruktúry, služieb a inovácii. Rozvoj vidieka má za úlohu zvýšiť konkurencieschopnosť vidieckych oblastí voči oblastiam mestským, zabezpečiť ich adaptabilitu na ekonomický ale aj environmentálny vývoj a poskytnúť obyvateľom vhodné podmienky na život.  Zabezpečenie týchto cieľov rieši  Program rozvoja vidieka SR 2014-2022

Viac informácii o programe rozvoja vidieka nájdete na webe:

Prehľad faktov o Programe rozvoja vidieka na Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2022

Maria Fazikova a kolektiv-rozvoj vidieka

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK