Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prírodné podmienky, nerastné bohatstvo a chránené územie

Prírodné podmienky

Región je bohatý na povrchovú vodu, podzemné vody, geotermálne pramene ako aj minerálne vody.

Na území sa nachádzajú ložiská hnedého uhlia, lignitu a najmä stavebných zdrojov.

V kraji sa nachádza 132 chránených území, čo je viac ako dvojnásobok krajského priemeru na Slovensku.

Najviac chránených území je vyhlásených v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.

Najmenej chránených území je v okresoch Púchov, Partizánske a Myjava.

V kraji sa nachádza 5 chránených oblastí s 2. stupňom ochrany: Malé Karpaty, Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Ponitrie, Kysuce.

Z prírodných zdrojov majú značné zastúpenie minerálne vody.

Na území kraja sa nachádzajú zdroje prírodných minerálnych vôd, ktoré sú známe pod značkami Lucka, Mitická, Šivarina, IWA, Matúšov prameň.

Na území sa nachádzajú významné kúpeľné územia Bojnice, Nimnica a Trenčianske Teplice.

Prírodné liečivé zdroje v Bojniciach, Nimnici a Trenčianskych Tepliciach a prírodné minerálne zdroje v Trenčianskych Miticiach,

Mníchovej Lehote a Lúke nad Váhom majú vymedzené ochranné pásma a vzťahujú sa na nich ustanovenia § 26 až 28, resp. § 50 ods. 17 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách. Podmienky sú výhodné pre rozvoj agroturizmu a kúpeľníctva.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2013 - 2023

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK