Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Čo je Fairtrade

Spravodlivý obchod alebo Fairtrade alebo férový obchod je označenie pre alternatívu k voľnému trhu, ktorá vznikla ako odozva na zlé podmienky, v ktorých sú pestovatelia a výrobcovia z rozvojových krajín nútení pracovať a predávať suroviny či iný tovar. Je to vlastne certifikácia tovaru, ktorý spĺňa určité sociálne, ekonomické a ekologické štandardy.

Často sa za blahobytom rozvinutých krajín skrýva nedostatok a zneužívanie chudobných ľudí v rozvojových krajinách*. Mnoho obyvateľov v týchto krajinách pracuje v nezdravých podmienkach, za odmenu, ktorá nepostačuje ani na zabezpečenie základných ľudských potrieb.

Preto vznikol koncept spravodlivého obchoduFairtrade, ktorý dáva príležitosť na rozvoj a slušné živobytie ľudom z najchudobnejších krajín sveta.

Druhou najobchodovanejšou komoditou po rope na svete je káva. Takmer 80 % svetovej produkcie kávy pochádza od 25 miliónov drobných pestovateľov, ktorí ju pestujú na strmých svahoch vlastných rodinných políčok. Často žijú v opustených vidieckych regiónoch.

Lepšie podmienky nemajú ani ľudia pracujúci na banánových plantážach. Pracujú v horúčavách a vlhku 10 a viac hodín denne, 6 dní v týždni. Napríklad v Kostarike pracujú 12 hodín denne, ale mzdu majú vyplatenú len za osem a tá je tak nízka, že im nestačí ani na základné rodinné výdavky. Na stránke http://www.storyofbanana.com/sk si môžete pozrieť ako nespravodlivo sú rozdelené príjmy z predaja banánov. Pri pestovaní banánov sa používa veľké množstvo nebezpečných chemikálií, pričom ochranu zdravia zamestnancov mnoho firiem zanedbáva, alebo ju vôbec nerieši. Práca s nebezpečnými látkami bez dostatočných ochranných pomôcok môže zamestnancom spôsobiť vážne zdravotné problémy, napr. stratu plodnosti, depresie, kožné a očné choroby, rakovinu či dokonca smrť.  

Viac ako 2/3 kakaových bôbov pochádza zo západnej Afriky, kde je najväčším producentom Pobrežie Slonoviny s takmer 40 % podielom na trhu. Zisk z predaja kakaových bôbov je často hlavným príjmom menších fariem a rodín, ktoré na nich pracujú. Vzhľadom na pomerne časté výkyvy cien na trhu je príjem ťažko predvídateľný. Nízky príjem poľnohospodárov vedie k vážnemu porušovaniu ľudských a pracovných práv na kakaových farmách. Okrem toho, že pracovníci dostávajú nízke mzdy, sú často vystavení nebezpečným pracovným podmienkam, manipulujú s pesticídmi bez ochranného odevu a pracujú s nebezpečnými nástrojmi. Týmto podmienkam nie sú vystavení len dospelí, ale aj deti, ktoré tiež na farmách pracujú. Len v Ghane a na Pobreží Slonoviny pracuje na kakaových plantážach viac ako 2 milióny detí, z ktorých viac ako 500 000 pracuje v nevhodných podmienkach.

Zmyslom Fairtrade certifikácie je poskytnúť pestovateľom, zamestnancom a remeselníkom z krajín globálneho Juhu (krajín Afriky, Ázie a Oceánie a Latinskej Ameriky) možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok.

Pestovatelia a zamestnanci dostávajú v rámci systému Fairtrade za svoje kakao alebo kávu výkupnú cenu, ktorá zodpovedá nákladom na pestovanie či výrobu a zároveň umožňuje dôstojné živobytie.

Medzi základné princípy Fairtrade patria:

 • výkupná cena zodpovedajúca nákladom udržateľnej produkcie a dôstojného živobytia

Fairtrade ponúka garantovanú minimálnu výkupnú cenu a sociálny príplatok. Garantovaná minimálna výkupná cena je stanovená pre každý produkt a pestovatelia tak majú zaručené, že za svoje produkty nedostanú menej, ako sú ich náklady na pestovanie a dôstojný život. Odberateľ navyše vypláca pestovateľskému družstvu sociálny príplatok, ktorý je väčšinou použitý na podporu vzdelávania, sociálne projekty, nákup zariadenia pre spracovanie produkcie, výstavbu ciest alebo studne, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti či poskytnutie študijných štipendií pre deti.

 • Dlhodobé obchodné vzťahy
 • Dodržiavanie dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ILO)
 • Zákaz nútenej a detskej práce
 • Dlhodobo udržateľný rozvoj miestnych komunít
 • Kontrolované využívanie pesticídov a ďalšej poľnohospodárskej chémie
 • Zákaz využívania geneticky modifikovaných plodín
 • Šetrnejší prístup k využívaniu prírodných zdrojov

Za fairtradové považujeme buď také výrobky, ktoré sú označené certifikačnou známkou FAIRTRADE®, alebo výrobky (predovšetkým remeselné a textilný tovar), ktoré pochádzajú od členov Svetovej fairtradovej organizácie (WFTO), historicky staršej súčasti konceptu spravodlivého obchodu.

Certifikačná známka FAIRTRADE®

faritrrade

Výrobky členov Svetovej fairtradovej organizácie (WFTO)

Ide hlavne o kávu, čaj, trstinový cukor, kakao, banány, ryžu a obilniny, korenie alebo tiež bavlnu či rezané kvetiny. Potraviny, ktoré môžeme kúpiť so značkou Fairtrade nájdete TU:

https://fairtrade-slovensko.sk/fairtradove-komodity-2/

Zneužívanie spravodlivého obchodu

V štátoch, v ktorých Spravodlivý obchod už dosiahol značnú popularitu a jeho podiel na trhu rastie, je možné nájsť výrobky Fairtrade aj vo veľkých obchodných reťazcoch Tescom Carrefour, Sainsbury s. Poukazuje sa na to, že reťazce využívajú skutočnosť, že Fairtrade výrobky budú ľudia ochotní kupovať aj za vyššiu cenu, a často tento tovar predražujú. Napr. v Anglickusa rozdiel medzi bežnými banánmi z Dominikánskej republiky a Fairtrade banánmi z Dominikánskej republiky v Sainsbury's pohyboval na štvornásobku ceny (2,74  britskej libry za libru (0,454 kg oproti 70 penciam za libru). Odhaduje sa, že Sainsbury's platí prostredníkom približne 70 pencí za libru. To znamená, že zarába na každej libre banánov 2 britské libry. Koncoví producenti dostávajú za každú libru nazbieraných banánov asi 16 pencí.

Výhody, ktoré FAIRTRADE prináša

Pre producentov:

 • výrazné zlepšenie pracovných a životných podmienok
 • nárok na základnú lekársku starostlivosť a vzdelanie
 • zvyšovanie svojich príjmov a vymanenie sa spod závislosti na nadnárodných spoločnostiach a pestovaní nelegálnych plodín
 • priamy prístup na trhy priemyselných krajín
 • podpora samostatnosti a rozvoja nielen v materiálnej oblasti, ale aj pomoc vo zvyšovaní sociálneho kapitálu jednotlivých komunít
 • práca so zvlášť znevýhodnenými etnickými a sociálne marginalizovanými skupinami (mayskí indiáni v Mexiku a Belize, vdovy v Bangladéši, telesne postihnutí v Keni).


Pre nás – spotrebiteľov:

 • kvalitné a zároveň chutné potraviny so zárukou pôvodu
 • vedomie, že sme svojím nákupom pomohli ľuďom na druhom konci planéty viesť plnohodnotnejší a dôstojnejší život


Pre životné prostredie:

 • prechod na environmentálne šetrnú výrobu a ekologické poľnohospodárstvo
 • redukcia a zákaz použitia najhorších chemikálií
 • ochrana dažďových pralesov a vodných zdrojov
 • 50% produktov pochádza z bioprodukcie

 

Napr. pri pestovaná banánov Štandardy Fairtrade presne stanovujú, aké opatrenia musia byť urobené na ochranu životného prostredia, aby nebolo poškodzované zdravie zamestnancov plantáží a drobných pestovateľov. Podrobný zoznam bezpečnostných predpisov obmedzuje používanie agrochemikálií a zakazuje používanie konkrétnych pesticídov.

Pri pestovaní kvetov plantáže musia tiež spĺňať prísne kritériá ochrany životného prostredia. Súčasťou štandardov certifikácie Fairtrade je úsporné zavlažovanie, čistenie odpadových vôd a nakladanie s kompostom a odpadmi.

 

Podrobnosti o známke, štandardoch, certifikácii a kontrole nájdete na stránke: https://fairtrade-slovensko.sk

 

Použité zdroje:

Brouček, J.: Čo rozumieme pod pojmom welfare. Roľnícke noviny, 71, 2001, č. 192, príloha Agrárne ozveny, 4.10.2001, 1-2

http://old.agroporadenstvo.sk/zv/hd/drobnosti/welfare.htm

https://fairtrade-slovensko.sk/fairtradove-komodity-2/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Spravodliv%C3%BD_obchod

http://www.biospotrebitel.sk/

 

Súvisiace videá v mp4:

Pestovanie kvetov – A Blooming Business

Wellfare chov - Back to the start

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK