Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Najdôležitejšie ciele

17 cieľov udržateľného rozvoja:

 1. Žiadna chudoba – ukončiť chudobu všade a vo všetkých formách.
 2. Žiadny hlad – ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú.
 3. Kvalita zdravia a života – zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.
 4. Kvalitné vzdelanie – zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.
 5. Rodová rovnosť – dosiahnuť rodovú rovnosť a polisniť postavenie všetkých žien a dievčat.
 6. Čistá voda a hygiena – zabezpečiť dostupnosť a trvalo udržateľný  manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
 7. Dostupná a čistá energia – zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, trvalo udržateľnej a modernej energii.
 8. Dôstojná práca a ekonomický rast – podporovať trvalý, inkluzívny a trvalo udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých.
 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra – vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a trvalo udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie.
 10. Zníženie nerovností – znížiť rozdiely v rámci a medzi krajinami.
 11. Udržateľné mestá a komunity – premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné.
 12. Zodpovedná výroba a spotreba – zabezpečiť trvalo udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.
 13. Ochrana klímy – podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickej zmene a jej dôsledkom.
 14. Život pod vodou – zachovať a trvalo udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na trvalo udržateľný rozvoj.
 15. Život na pevnine – chrániť, obnovovať a podporovať trvalo udržateľné využívanie pozemných ekosystémov, trvalo udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti premene krajiny na púsť a zastaviť spätnú degradáciu krajiny a stretu biodiverzity.
 16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie – podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetklých úrovniach.
 17. Partnerstvá za ciele – posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK