Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kolobeh vody

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvu oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi.

Voda na povrchu Zeme je v neustálom pohybe (presnejšie nielen v pohybe, ale aj v prechodoch z jedného skupenstva do druhého)

 

Kolobeh vody

 

Kolobeh vody (iné názvy: vodný cyklus, hydrologický cyklus) je termín označujúci stály obeh vody na Zemi, poháňaný slnečným žiarením a gravitačnými silami Zeme. Cyklus v sebe zahŕňa vodu v atmosfére v podobe vodných pár, na povrchu v podobe riečnej, jazernej a morskej vody, ako aj pod povrchom v podobe podzemných vôd. Ako voda prechádza jednotlivými fázami cyklu mení sa jej skupenstvo od plynnej, kvapalnej až po tuhú fázu. Vodný cyklus je hlavným predmetom skúmania hydrológie.

Voda je život

Voda je nielen životne dôležitá pre naše telo, je aj zdrojom, ktorý využívame každý deň. Doma ju používame na varenie, upratovanie, sprchovanie a splachovanie. Používame ju pri výrobe potravín, odevov, mobilných telefónov, áut aj kníh. Vodu používame pri stavbe domov, škôl a ciest i na vykurovanie budov a chladenie v elektrárňach. Elektrickou energiou, ktorú získavame z jej pohybu, svietime na ulici i doma. V horúci letný deň sa ponoríme do mora alebo sa poprechádzame popri jazere, aby sme sa ochladili.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK