Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Techniky rybolovu

Existuje mnoho druhov rybárskeho vybavenia – vlečné siete, vrecia, dlhé laná na lov či kruhové záťahové siete. Tieto siete zachytávajú živočíchy na morskom dne či v jeho okolí alebo v celom vodnom stĺpci. V takýchto sieťach sa okrem rýb, ktoré chcú rybári uloviť, zachytí aj množstvo iných morských živočíchov, ktoré po vylovení zahynú a ako nechcený odpad sú vyhadzované naspäť do vody. Jedina technika, ktorá zaistí, že bude ulovená len určitá ryba, je lov oštepom alebo harpúnou.

Je tada nevyhnutné používať len tie siete a vybavenie, ktoré umožňuje čo najväčšiu výberovosť lovu, keďže sa ročne vyhodí smutných 9,1 miliónov ton nežiadúceho úlovku.

Nadmerný lov určitých druhov a ekologická nerovnováha.

Tresky, tuniaky či makrely sú jedny z najvyhľadávanejších a najlovenejších rýb sveta. Nadmerný lov týchto druhov spôsobuje, že sa ich populácia nestačí obnovovať a z niektorých oblastí tak mizne úplne. Tieto ryby sú taktiež súčasťou potravného reťazca a strata jedného článku vedie k ekologickej nerovnováhe s ďalekosiahlymi následkami. Pokiaľ by boli napríklad nadmerne lovené pstruhy, mohli by sa kapry premnožiť natoľko, že to pstruhom znemožní obnovenie svojho pôvodného stavu.

Na základe niektorých odhadov došlo v druhej polovici 20. Storočia k vymiznutiu 90% všetkých veľkých oceánskych predátorov. Spôsobilo to ich nadmerné lovenie alebo vylovenie populácií rýb, ktorými sa títo predátori živili. Príkladom je do súčasnosti trvajúci nadmerný lov žralokov, ktorý viedol k narušeniu celých morských ekosystémov.

  Je potrebné sa na to pozrieť z viacerých pohľadov. Sú stanovené 3 ciele, ktoré sú nasledovné:

  • Zníženie tlaku na nadmerné lovenie populácií rýb a podporiť spotrebu zatiaľ menej známych druhov rýb.
  • Kŕmenie zvierat z udržateľných zdrojov
  • Rozšíriť zbierky druhov v zoologických záhradách o nové, ohrozené druhy a zvýšiť tak ich populáciu v ľudskej starostlivosti.

 Panuje všeobecná zhoda, že morské živočíchy je potrebné chrániť a poriadne s nim hospodáriť, ab sa zabránilo inak nevyhnutným masívnym stratám naprieč vodným ekosystémov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK