Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy

Slobodný prístup k informáciám

Samospráva Obsahuje 1 podanie

Ako treba postupovať pri požiadaní o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Samospráva

Ako postupuje Úrad TSK pri vybavovaní podania?

Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

Financie Samospráva

Sadzobník všetkých poplatkov v rámci kompetencií TSK (všetky oblasti).

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Samospráva

Základné informácie pri súdení sa s orgánom/organizáciou verejnej správy.

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Samospráva

Ako treba postupovať pri požiadaní o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách

Samospráva

Oblasti o ktorých môže Úrad TSK rozhodovať prostredníctvom volených zástupcov alebo ich spravovať prostredníctvom zamestnancov.

Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC

Samospráva

Základné informácie o volených zástupcoch kraja, ktorí boli zvolení vo voľbách do samosprávneho kraja TSK.

Zverejňovanie zmlúv

Samospráva

Informácie o zverejňovaní zmlúv.

Zverejňovanie vyhotovených objednávok tovarov, služieb a prác

Financie Samospráva

Informácie o zverejňovaní objednávok.

Zverejňovanie faktúr

Samospráva

Informácie o zverejňovaní faktúr.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK