Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Priemyselný odpad z pohľadu skládkovania

Skládkovaný priemyselný odpad predstavuje veľkú ekologickú záťaž. Vzhľadom na množstvo, ale aj  prevažujúci spôsob nakladania ide o tému, ktorá si  zaslúži rovnakú pozornosť ako  nakladanie s odpadom komunálnym. V prípade priemyselného odpadu ide často o odpad nebezpečný, ktorý predstavuje pre životné prostredie veľké riziko z dôvodu možnej kontaminácie ovzdušia, vody či pôdy. Problémom je aj to, že skládkujeme cenné suroviny, ktoré majú potenciál byť zdrojom vo výrobných procesoch, namiesto toho skončia na skládke.  

Napriek veľkému množstvu skládkovaného priemyselného odpadu, má  skládkovanie tohto odpadu z pohľadu produkcie emisii metánu menší dopad na životné prostredie než skládkovanie komunálneho odpadu. Za tento fakt môže zloženie priemyselného odpadu, ktorý tvoria prevažne  stavebné a demolačné odpady, ťažobné odpady odpady z úprav odpadov, ktoré neobsahujú organicky rozložiteľný uhlík, teda na skládke neprodukujú emisie metánu. Naopak skládky komunálneho odpadu sú hlavným zdrojom emisii skleníkových plynov, za čo môže zloženie odpadu a hlavne prítomnosť zeleného a biologicky rozložiteľného odpadu. V prípade priemyselných odpadov obsahujúcich biologicky degradovateľný uhlík, ktorý je na skládke zdrojom emisii skleníkových plynov má množstvo skládkovaného odpadu medziročne klesajúcu tendenciu.

 

Prelink na zdroje:

Zoznam priemyselných odpadov spoplatnených za skládkovanie nájdete na https://www.slov-lex.sk/static/prilohy/SK/ZZ/2018/329/20190101_4920692-2.pdf

Štatistiku nakladania priemyselných odpadov za rok 2020 a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi nájdete na: https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=541

Viac informácii o priemyselnom odpade nájdete na: https://www.odpady-portal.sk/Znacka/350/priemyseln%C3%BD%20odpad.aspx

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK