Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Čo je skládka odpadov

Skládky a skládkovanie

Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme.

Pri pozornom prečítaní definície  čo je skládka odpadov si treba všimnúť že ide o trvalé uloženie odpadov, v praxi to znamená že sa odpad sa rozkladá extrémne pomaly (v podstate nerozkladá).

 

Čo sa deje s odpadom po privezení na skládku?

Hneď po privezení odpadu na teleso skládky, dochádza k jeho vysypaniu, ľudia majú často predstavu že odpad zo zmesového koša sa pred samotným uložením  na skládku ešte triedi, ide však o mýtus. Je dôležité uvedomiť si že každý odpad ktorý vyhodím do zmesového koša skončí na skládke.

Následne sa odpad zhutňuje ťažkými mechanizmami a zasypáva sa vrstvou zeminy a to z dôvodu aby sa na skládku zmestilo viac odpadu a aby nedochádzalo k jeho rozfúkavaniu po okolí. Tieto fakty majú za následok že je odpad uskladňovaný bez prístupu kyslíka, čo má za následok extrémne spomalené rozkladné procesy.

K spomaleniu procesov prispieva aj fakt že pri skládkovaní odpadov dochádza k zmiešavaniu veľkého množstva najrozličnejších látok
a materiálov rôznej povahy – organické, anorganické, reaktívne, inertné, horľavé, rozpustné, nerozpustné, atď. Tieto látky medzi sebou vytvárajú zložité reakcie, čim sa spúšťa nekontrolovateľný chemicko – fyzikálny proces.

Organické zložky, ktoré by sa voľne v prírode alebo na kompostovisku rozložili za niekoľko mesiacov, na skládke odpadov podliehajú len veľmi spomalenému rozkladu. Vedci pri skúmaní nachádzali na skládkach odpadov aj po vyše 20 – 30 rokoch napr. zachovalé zvyšky jedál či dobre čitateľné noviny. Pre porovnanie: priemerná doba rozkladu novín za ideálnych podmienok (kyslík, teplota či vlhkosť) trvá od 6 do 12 mesiacov.

 Na území Slovenska sa nachádza spolu 274 skládok, z čoho 109 skládok je stále aktívnych, teda sa na ne odpad ukladá.

V rámci územia Trenčianskeho kraja sa nachádza 12 skládok:

  • 1 skládka na inertný odpad
  • 9 skládok odpadov, ktorý nie je nebezpečný
  • 1 skládka odpadov na nebezpečný odpad

Informácie o skládkach nájdete na: https://www.minzp.sk/odpady/skladkovanie-odpadov/oznam-ucte-ufr/

Analýzu odpadového hospodárstva v 8 najväčších mestách Slovenska: https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2020/11/analyza-odpad-hosp-2020-final.pdf

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK