Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 01/2020

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 01/2020

 

Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,

 zastúpené riaditeľom školy Mgr. Jánom Pavlíčkom

 

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 01/2020 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK