Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Myjava - OVS 2

Gymnázium, Jablonská 5, Myjava

so sídlom Jablonská 5, 907 01 Myjava

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Myjava, zapísaného na LV č. 709, ako budova č. 301/5, postavená na parcele č. 1882 - priestor na prízemí pri vrátnici - za účelom umiestnenia automatu na nápoje.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK