Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Prievidza - vyhlásenie OVS 4

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prievidza, zapísaného na LV č. 8187 – školská kuchyňa, jedáleň a príslušné kancelárie a sklady na dobu určitú - 10 rokov. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia o obchodnej verejnej súťaži, a to 20.4.2015 na webovej stránke školy, na webovej stránke TSK, v periodiku MY Hornonitrianske noviny.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK