Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Prievidza vyhlásenie OVS 5

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01  Prievidza

V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 a nasledujúcich  Obchodného zákonníka  v  znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prievidza, zapísaného na LV č. 8187 – školská kuchyňa, jedáleň a príslušné kancelárie a sklady na dobu určitú  -  10 rokov. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia o obchodnej verejnej súťaži, a to 25.5.2015  na webovej stránke školy, na webovej stránke TSK, v periodiku MY Hornonitrianske noviny.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK