Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Prievidza - vyhlásenie OVS 7

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01  Prievidza

V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Prievidza, zapísaného na  LV č. 8187. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia o obchodnej verejnej súťaži , a to 17.08.2015 na webovej stránke školy, na webovej stránke TSK, v periodiku MY Hornonitrianske noviny, pričom rozhodujúcim dňom pre začiatok obchodnej verejnej súťaže je deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského. 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK