Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Púchov - OVS č. 1/2016

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2016 (ďalej len „súťaž“ alebo „OVS“) podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK