Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Múzeum Trenčín - OVS 2/2016

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 1/2016

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46,

91250 Trenčín,

IČO: 34059199

zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka § 9a ods. 9 zákona č 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014,

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Trenčianskeho múzea v Trenčíne, oddelenie Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK