Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Myjava - OVS 9/2017

Nemocnica s poliklinikou Myjava

IČO: 00610721, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Zast.: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., poverený riadením NsP Myjava

 

VYHLASUJE

Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len ,,OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK