Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP P.Bystrica - obchodná verejná súťaž 1/2015

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK