Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza - OVS 1/2020

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, IČO 17 335 795,

zastúpená Ing. Vladimírom Vidom, riaditeľom

V Y H L A S U J E

Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a časti pozemku, za týchto podmienok.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK