Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - zámer priameho nájmu nebytového priestoru

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

V Y H L A S U J E

Zámer prenajať nebytový priestor za účelom prevádzkovania poštového novinového stánku (ďalej len ,,Zámer“)

v zmysle ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválených Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 137/2014 dňa 07.07.2014

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK