Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza - zámer

Z á m e r

Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Prievidza prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a za podmienok uvedených v článku 26 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 07.07.2014

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK