Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Obchodná akadémia Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2018

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza,

Madvu 2, 971 29 Prievidza

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prievidza, zapísaného na LV č. 5575 – časť priestorov hlavnej budovy školy na ulici F. Madvu 2 v Prievidzi.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK