Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OVS - SOŠ Dubnica nad Váhom (3 959 m2)

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom

zverejňuje zámer  vybrať

obchodnou verejnou súťažou

najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte na ul. Bratislavská 439/18 – stavba súp. č. 439, postavená na pozemku parc. č. 1110/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 959 m2, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísaná na LV č. 2591 ako domov mládeže.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK