Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ, Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42026393, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK