Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ, Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS 3

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom so sídlom Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom, IČO: 42026393, zastúpená Ing. Miroslavom Dziakom, riaditeľom vyhlasuje v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru za týchto podmienok

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK