Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 01/2017/OVS-N

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom (ďalej len „vyhlasovateľ“ ) v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK