Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 3/2019

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, IČO: 42026393,

zastúpená Ing. Miroslavom Dziakom, riaditeľom

v y h l a s u j e

v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom

Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

obchodnú verejnú súťaž č. 3/2019 (ďalej len „OVS“ alebo „súťaž“) o najvhodnejší návrh  na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za týchto podmienok.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK