Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom

 

v súlade so zákonom č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona    č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísaného na LV č. 2591 ako domov mládeže, súp. č. 439, postavená na parcele č. 1110/29 – miestnosť č.I20 na prízemí – za účelom bufetu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK