Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/001/2017/S-OVS

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB

Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

v  súlade so zákonom č. 456/2001 Z.z. o majetku  vyšších územných celkov v platnom znení

                         

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž  č. SOŠOaS/NM/001/2017/S-OVS (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva záujemcov na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK