Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB

Piešťanská  2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

v  súlade so zákonom č. 456/2001 Z.z. o majetku  vyšších územných celkov v platnom znení

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž  č. SOŠOaS/NM/003/2016/J-OVS  ( ďalej len súťaž alebo OVS) podľa

ustanovení  § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na

podanie návrhov na  uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľného majetku.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK