Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Prievidza - zámer priameho nájmu č. 1/2016

ZÁMER  A  PODMIENKY

priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2016 v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisova v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK