Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Stará Turá - vyhlásenie OVS č. 1/2020

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK