Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Stará Turá - vyhlásenie OVS

Stredná odborná škola, Športová 675,  Stará Turá

 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona   č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Stará Turá, zapísaného na LV č. 2685 ako Internát, postaveného na parcele č. 166  – miestnosť č. 33  na prízemí – za účelom bufetu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK