Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Stará Turá - zámer priameho nájmu

Podmienky priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Športová 675, Stará Turá

 

„Nebytové priestory v budove školského internátu na ul. Športová 675, Stará Turá“

„Nebytové priestory v budove bývalej SPŠ, ul. Gen. M. R. Štefánika, Stará Turá

 

Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK