Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 1/2023

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou

v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2023 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK